»Tak for ingenting« – og i lige måde kære ministre

Vejdirektoratet bruger årligt mere end 11 millioner kroner på at opsamle 700 ton affald langs statsveje og på rastepladser.

Det flyder med affald langs de danske veje og i naturen. Men miljøsvineriet kan ikke løses ved blot at sætte skilte og plakater op.

DEBAT
Af Helene Henneberg-Johansen, journalist

I begyndelsens af 2021 søsatte Vejdirektoratet i samarbejde med Miljøstyrelsen og Søværnskommandoen kampagnen »Tak for ingenting«. En kampagne, der skal sætte fokus på miljøsvineri og henkastet affald.

På kampagnens hjemmeside kan man høre transportminister Benny Engelbrecht, miljøminister Lea Wermelin og forsvarsminister Trine Bramsen fortælle, hvorfor det er vigtigt, at affald ender i skraldespanden – og ikke i naturen.

Som flittig affaldsindsamler blev jeg meget glad for at læse om tiltaget, for det er om noget tiltrængt.

Det flyder med affald langs de danske veje og i naturen. Hvornår har du sidst gået en tur uden at se affald?

På blot tre og en halv dag har jeg formået at fylde en hel 100 liter sæk ved at gå den samme én-kilometer-strækning hver dag. Det er ikke okay, og fokus på problemstillingen er et helt klart must. Det bakker jeg 100 procent op om.

Hjælper det at sætte plakater op?

MEN.. Og ja, det er et stort men.. Tror de tre nævnte ministre virkelig, at det er nok at sætte store plakater op ved udvalgte motorvejstilkørsler i Storkøbenhavn?

Ej, okay, det gjorde de ikke, for de har da også lavet plakater til rastepladser og bannerannoncer til onlinebrug.. Jeg forventer med den indsats, at..

… Der ikke sker noget som helst, udover at blive brugt en masse penge på PR og plakater.

Det er selvfølgelig blot min vurdering af tingene, men jeg har bare helt ufatteligt svært ved at se, hvad skilte skal gøre af forskel? Hvem siger overhovedet, der er nogen, der kigger på dem?

Det er all talk, no action.

  • Hvert år opsamles cirka 700 tons affald langs de danske statsveje
  • Vejdirektoratet bruger årligt mere end 11 millioner kroner på at opsamle affald langs statsveje og på rastepladser
  • Cigaretskod er den type affald, der smides allermest af. Ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt
  • Andre typer af affald, der typisk bliver fundet i vejkanten, er take-away emballage, øl- og sodavandsdåser og plastikposer
  • Flere end 90 procent af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald i naturen
  • Alligevel svarer 11 procent, at de har smidt affald på gaden, i naturen eller vejkanten
  • Hele 30 % svarer, at de har efterladt genstande i naturen eller i byrummet inden for de sidste tre måneder, uden dog at anse det for at smide affald. Det svarer til hver 3. dansker eller knap 1,8 millioner mennesker