Svinefabrikkerne skal under lup

Helene Meden Hansen, som er nabo til en svinefarm på Tuse Næs nord for Holbæk, er formand for Landsforeningen mod svinefabrikker. Foto: Gustav Bech

Landsforeningen mod Svinefabrikker kræver, at miljøminister Lea Wermelin iværksætter en grundig undersøgelse, der kan belyse sundhedsproblemerne ved at bo som nabo til en stor svinefabrik.

SVINEFABRIK – Det kan være risikabelt og sundhedsfarligt, hvis du bor som nabo til en af Danmarks store svinefabrikker. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet, og nu vil Landsforeningen mod Svinefabrikker have undersøgt sagen grundigt.

Helene Meden Hansen, der er formand for Landsforeningen Mod Svinefabrikker, er ikke overrasket over, at rapporten viser, der er en sundhedsrisiko ved at bo klods op af en stor svinefabrik.

»Det kommer mildest talt ikke bag på os. Mange af vores medlemmer er jo selv naboer til svinefabrikkerne og mange melder om både støj- og lugtgener, men også om helbredsproblemer som astma og andet«, siger Helene Meden Hansen.

LÆS OGSÅ:
Ny undersøgelse: Du kan blive syg, hvis du bor tæt på en stor svinefabrik

Syge naboer

Foreningen tæller over 500 medlemmer fra hele landet, og mange af dem har døjet med voldsomme gener fra de store husdyrbrug. Danmark producerer årligt 32 millioner svin, og produktionen er i de seneste år blevet koncentreret på nogle få hundrede landbrug med titusinder af svin i store industristalde med tilhørende gylletanke og fodersiloer.

Helene Meden Hansen opfordrer nu miljøminister Lea Wermelin til at få undersøgt sundheds- og helbredsproblemerne grundigt.

»Den netop afsluttede undersøgelse fra Aarhus Universitet er en gennemgang af alle tilgængelige og relevante undersøgelser fra blandt andet Holland og USA og andre lande med svineproduktion, men på trods af Danmarks store svineproduktion har lige netop sundhedsproblemerne for naboerne ikke været undersøgt. Det er på høje tid, at det sker, og vi håber, at miljøminister Lea Wermelin vil tage hånd om sagen«, siger Helene Meden Hansen.

Hun opfordrer også til, at der udvises et forsigtighedsprincip, så alle nye ansøgninger/byggerier af svinefabrikker sættes i bero, indtil der er klarhed over problemets omfang.