Lad os gøre Danmark grønt igen

En begrænsning af bilisme, landbrug, indenrigsflyvning og anden forurening vil skabe ikke blot et grønnere og sundere, men også et smukkere og mere retfærdigt og klimavenligt Danmark. Her er fem konkrete forslag.


KOMMENTAR
Af Niels Boel, forfatter og filminstruktør


Denne corona-sommer har vi som andre holdt os til de hjemlige himmelstrøg, og alt efter mulighederne på sommerhus- og bed and breakfast-markedet har vi rejst fra Tisvilde til Vestsjælland, fra Samsø til Vestkysten.

Vi har set rådyr hvert sted, og hver aften gik der en ræv forbi vores hus ved Grærup Strand. Vi har set, hvordan corona har hjulpet naturen, således at man ved Blåvandshuk nu kan se solnedgangen uden grimme flystriber. Omvendt betyder de mange hjemferierende i år lange bilkøer på vejene.

Vi har observeret den ufattelige rigdom hertillands, hvor der gerne er to biler i carporten og folk taler om at købe sommerhus nummer to. Rigdommen spejler på ingen måde særlig indsats. De velstillede taler om huse, der er tredoblet i værdi, aktieoptioner på jobbet, som har gjort dem til millionærer, bonusser og gyldne håndtryk trods fodfejl.

Samtidig ved vi, at mange af de egentlige hverdagshelte, som fremstod under coronakrisen – socialarbejderne fra Fillippinerne, der tager sig af vores børn og gamle, sydamerikanske udbringerne af mad, ukrainske landarbejdere i Sydfyn eller på Samsøs kartoffelmarker – er dårligt betalt og i dag udsat for smittefare.

Skal vi have fire biler i carporten?

På vandringen op af Vejrhøj i Vestsjælland ser folk ud, som om de er trådt ud af modebutikker med små tørklæder, kulørte sko og bukser med præfabrikerede huller – vi er langt fra det tidligere tiders vandrere med aflagt fritidstøj. Politikerne taler om, at vi skal have vækstrater på 2 % årligt, og det ville indebære en fordobling af bruttonationalproduktet på et par årtier.

Absurd nok, for skal danskerne nu have fire biler i carporten? Mest sandsynligt vil det blot indebære dyrere boliger, flere, forurenende udlandsrejser – og vel mere militær og politi og til at holde de vrede fattige i udviklingslande og i ghettokvarterer i skak.

Regeringen har vist handlekraft under coronakrisen og tak for det. Der blev smidt milliarder efter private virksomheder. Desværre uden klima- og miljømæssige modkrav. Absurd nok flyver fly halvtomme med statsstøtte.

Nu bør regeringen også vise handlekraft under klimakrisen. Økonomisk er der ingen tvivl om, at der er råderum. Vist er der fattige i Danmark, men lad os omfordele i stedet for hovedløst at producere flere varer, der skaber mere udledning af kuldioxid og plastik. Fraværet af en ordentlig beskatning af arbejdsfri gevinster på boliger har skabt enorme uligheder mellem klasser, mellem provins og hovedstad og mellem generationer.

Den verdensberømte franske økonom Thomas Piketty har præsenteret mange gode ideer til, hvordan vi kommer de på verdensplan grasserende uligheder til livs, Højere boligskatter, selskabsskat, arveafgift, formueskat, bedre progressiv indkomstskat.

Han har mange ideer til hurtige indtægter til en grøn, og retfærdig udvikling uden at nogen går glip af noget livsvigtigt. Regler – som regeringen ikke var bange for at indføre under den langt mindre alvorlige coronakrise – og skatter kan skabe et bedre og grønnere Danmark og parere klimakrisen.

Her er fem forslag, der gør Danmark grønnere

  • Lad os droppe den ottende olieefterforskningsudbudsrunde. Det giver ingen mening at søge efter flere fossile energikilder, når FN’s klimapanel siger, at 80 % af verdens kendte olie-og gasressourcer bør forblive under jorden, hvis vi skal holde os under 1,5 grader temperaturstigning.
  • Lad os forbyde krydstogtsskibe adgang til danske havne. Hvert enkelt krydstogtsskib kan forurene som 23.000 biler. Skibene har vist sig som ideelle inkubatorer for spredning af Covid-19-smitte
  • Lad os indføre flyskat og forbyde indenrigsflyvning. Det giver ingen mening at udspy en masse CO2, når man fra København kan køre i tog (forhåbentlig snart elektrificeret) til Aalborg på fem timer og være fremme i Rønne på tre. Personalet må kunne omskoles inden for den nye grønne økonomi. Det vil ikke kun give en klarere himmel men også langt mindre forurening og udslip. Kattegatsbroen bør endegyldigt droppes, da den blot medfører en masse CO2-udslip
  • Lad os gribe ind over for bilismen. Det vil spare flere tusinde danskere fra at dø af forurening af luftforurening eller som trafikofre. Det vil også skabe en smukkere by, når P-pladser nedlægges, og husfacaderne i byen træder frem i stedet for de grimme biler. Og det vil spare os for voldsomme støjgener, som skaber stress og søvnbesvær.
  • Lad os gribe ind over for landbruget, der står for en stor del af CO2-udslippet, om det er internationalt gennem import af soja, som er plantet på fældet regnskov i Sydamerika eller herhjemme ved kvægopdræt. I dag er 62 % af Danmark opdyrket og 80 % heraf er opdyrket til produktion af animalsk protein.
    Det giver en masse CO2-udslip, og det giver ingen mening at producere fødevare til en masse dyr, som vi skal sætte tænderne i, i stedet for at producere grøntsager direkte til os selv. Verdenssundhedsorganisationen WHO har påvist, at kødforbrug – specielt forbrug af bearbejdet kød er kræftfremkaldende. Samtidig truer landbrugets massive brug af pesticider – ofte helt ned til de små vandløb – danskernes mest dyrebare gode: vores (endnu) rene grundvand.
    Hvis regeringen ved påbud, incitamenter og eksproprieringer kraftigt indskrænker det opdyrkede areal vil vi få et langt smukkere Danmark, med hede, skov eller uberørt natur efter vores ønske – i stedet for endeløse marker af monokultur med en stank af gylle. Hvis vi går over til små, økologiske brug vil det også give langt mere beskæftigelse af meningsfuld karakter, som evt. kan kombineres med andre erhvervsaktiviteter.

Valget er vores

Valget er vores. Ønsker vi et grønnere Danmark med bedre fordeling af ressourcerne til glæde for de mange og ikke de få. Eller skal vi fortsætte ud af den uhæmmede, rovdyrskapitalismens vej mod klimaragnarokket?

En begrænsning af bilisme, landbrug, indenrigsflyvning og anden forurening vil skabe ikke blot et grønnere og sundere, men også et smukkere og mere retfærdigt og klimavenligt Danmark. Tænk hvis vi kan opleve Gudhjem uden den nyanlagte parkeringsplads, der skænder den engang så smukke havn.

Tænk hvis vi fortsat kan opleve København uden horder af turister, som bor i Airbnb og herved driver huslejepriserne opad og de ydmyge lønmodtagere ud af byen. Tænk hvis naturen får lov til at brede sig, så vi ikke behøver at flyve til fjerne himmelstrøg for at få store naturoplevelser. 2.000 arter af dyr og planter står ifølge Danmarks Naturfredningsforening til at forsvinde på kortere eller længere sigt.

Regeringens grønne støttepartier bør kende deres besøgelsestid. Prioritere og være klar til at trække stikket, hvis Socialdemokratiet fortsætter deres tornerosesøvn og ikke konkret arbejder frem mod målet om en 70 % reduktion af CO2-udledningerne i 2030. Det er nu det gælder. De truende katastrofale forandringer i natur og klima afværges ikke af sig selv.