Ida Auken til afhøring hos affaldsagenterne

Affaldsagenterne fra fjerede klasse i Gl. Ry Skole ved Skanderborg foran agenteden. Foto: Ulla Skovsbøl

Affaldsagenterne fra fjerde klasse i Gl. Rye Skole stillede nærgående spørgsmål om affaldssortering og genbrug, da miljøministeren i dag kom forbi.


Af Ulla Skovsbøl, journalist

AFFALD – Sorterer du selv dit affald derhjemme? Er du god til det? Hvor mange dele sorterer du i?

Affaldsagenterne fra fjerde klasse på skolen i Gammel Ry i Skanderborg Kommune havde mange nærgående spørgsmål til Ida Aukens private affaldssortering, da hun besøgte skolen som led i en landsdækkende affaldsturne.

Miljøministeren svarede, at hun sorterer affaldet, men i tråd med målsætningerne i regeringens ressource- og affaldsstrategi tilføjede hun, at hun gerne ville sortere mere, og at hun især gerne ville sortere kartoffelskræller og andet organisk affald fra, så der kan blive lavet biogas af det.

– Det kan man bare ikke der, hvor jeg bor. Det har kommunen ikke sørget for. Men det kan være, det kommer, når jeg sige siger til dem, at de skal, sagde hun til de ivrige elever, som flokkedes om hende.

Turné til hele landet

Ida Auken følger op på gårsdagens præsentation af regeringens ressource og affaldsstrategi med en turne rundt i landet til affaldsprojekter til projekter, der kan tjene som gode eksempler til efterfølgelse.

– Det er vigtigt for mig at få samlet nogle af de mange eksempler på både, hvad der går godt, og hvad der kan være svært.  Derfor har vi valgt forskellige steder i landet og kigget på de kommuner, som er gået foran, siger hun.

Gl. Ry kom med på hendes liste, dels for at hun kunne besøge de sorteringsivrige affaldsagenter, der har haft et undervisningsforløb om affald, og som har fået autorisation til at jagte skraldeskurke, men også fordi det fælleskommunale affaldsskab Reno Syd har indført obligatorisk emballagesortering.

RenoSyd sorterer emballage

Siden maj 2012 har alle borgere i Skanderborg og Odder Kommuner skullet sortere alt emballage af plast, glas og metal fra i en særlig beholder, der bliver tømt en gang om måneden. Initiativet har øGet mængden f glas til genbrug med 67 pc, mængden af plat er seksdoblet og mængden af metal er firedoblet.

Der har været indkøringsudfordringer, men borgerne har taget godt imod det og mange har bestilt større værdibeholdere, end vi oprindeligt gav dem, direktør i Reno Syd Annemette Fuglsang.

– Der har også været utilfredshed, men det vil der altid være, når man indfører noget nyt, og modviljen er efterhånden overvundet, vurderer hun.

De to kommuner har kunnet gennemføre emballagesorteringen uden at det koster hverken kommunekasserne eller borgerne ekstra. Ekstraomkostningerne betales af en besparelse, som opnås ved at borgerne selv skal trille deres affaldsbeholder ud i indkørslen. På den måde er ordningen udgiftsneutral..-

– I princippet kunne alle kommuner gøre det samme, men det er jo ikke sikkert, at alle kan finde tilsvarende besparelser, og så bliver det jo vanskeligere, siger Annemette Fuglsang.

Affaldsagenterne sammen med miljøminister Ida Auken og Socialdemokraternes miljøordfører Jens Joel. Foto: Ulla Skovsbøl

Organisk affald skal med

Miljøminister Ida Auken besøgte et af de private hjem i Gl. Ry, hvor Liselotte og Peder Berg sorterer emballage på livet løs og er glade for ordningen. De behøver kun at grovsortere. Et genbrugsselskab tager sig af finsorteringen i fraktioner, og det høstede ros hos Ida Auken.

– Det er godt, når det kan gøres så enkelt som muligt, sagde hun.

Hun havde ros til de to østjyske kommuner og deres fælles affaldsselskab, fordi de går foran. Men selv om dagen mest var til rosende ord, erkender miljøministeren dog, at der skal mere til, hvis affalds- og ressourcestrategiens mål om 50 pct. genbrug skal nås i 2020.

– Jeg så gerne at kommuner som Skanderborg og Odder også på et tidspunkt tager næste skridt og også tager det næste skridt og fik det organiske affald med.

– Det er rigtig godt, de får fat i plast og glas, men det vil være rigtig godt, hvis de også kan få sorteret det organiske affald ud og får etableret biogasanlæg, sagde hun.