Har regeringen glemt alt om Landbrugspakken 2015?

Stiig Markager er blevet slæbt i retten for at udtale sig om landbrugets kvælstofforurening. Foto: Søren Wium-Andersen

Hvordan kan landbruget få støtte til at øge produktionen af svin, når udledningen af kvælstof ikke er blevet reduceret som aftalt i 2015?

K O M M E N T A R
Af Søren Wium-Andersen, biolog

I følge Landbrugspakken 2015 fik landbruget tildelt en større gødningsmængde. Prisen var, at landbruget samtidigt skulle reducere den årlige udledning af kvælstof med mere end 1.500 tons, hvilket ikke er sket. Og forligspartnerne vidste, at herudover skulle der ske en yderligere reduktion af kvælstofudledningen på mere end 10.000 tons, for at Danmark kan leve op til EUs- vandrammedi­rektiv.

På den baggrund forstår jeg ikke, at landbruget – med regeringens velsignelse og masser af nye kli­mastøttekroner – nu vil udvide svineproduktionen ganske betydeligt. Herved stiger mængden af gyl­le, der hvert år udkøres på markerne og dermed øges kvælstofudledningen.

Hvordan kan landbruget øge produktionen af svin parallelt med, at udledningen af kvælstof ikke er blevet reduceret, som aftalt i 2015?

Har svineindustrien en for alle andre ukendt trylleformular, der kan reducere kvælstofudledningen som forudsat i Landbrugspakken 2015? For de aftalte tiltag til at reducere kvælstofudledningen har kun haft en meget ringe effekt.

FAKTA: Kritik af Landbrugspakken

Allerede da Landbrugspakken var i høring, blev den udsat for en meget velunderbygget kritik i forbindelse med høringen.