Dyr og miljø betaler prisen, når vi går amok med fyrværkeri

Mange kæledyr og vilde dyr bliver skræmt fra vid og sans af kanonslag og raketter. Foto: Colourbox

Millioner af kæledyr og de vilde dyr betaler prisen for vores vilde forbrug af fyrværkeri i december og januar.

Høje brag og kulørte lys præger himlen nytårsaften og dagene op til, men halvdelen af os mener, at fyrværkeri bør forbydes alle årets dage på nær nytårsaften.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for forsikringsselskabet Gjensidige.

Det er i Danmark tilladt at affyre fyrværkeri fra den 27. december til den 1. januar, men tilliden til, at reglerne overholdes, lider. Undersøgelsen viser nemlig også, at flere end hver tredje dansker, og særligt personer over 40 og kæledyrsejere, oplever affyring af fyrværkeri gennem december måned som værende forstyrrende.

»Hvis danskerne affyrede mindre fyrværkeri, ville der selvsagt også være færre skader. Men for os er det også vigtigt, at vi kan have tillid til at de regler, der er opsat for affyring af fyrværkeri, også overholdes,« siger skadedirektør i Gjensidige, Henrik Sagild.

Dyrenes Beskyttelse vil gerne være med til at begrænse brugen af fyrværkeri og ønsker et decideret forbud for private.

Affyring af fyrværkeri over mange dage og uger før og efter nytår har store konsekvenser for millioner af danske kæledyr, landbrugsdyr og dyr i naturen samtidig med, at det også er en stor miljøbelastning, mener Dyrenes Beskyttelse.

»Det har enorme konsekvenser for dyrene, at vi i Danmark har en meget afslappet lovgivning for fyrværkeri. Vi taler om millioner kæledyr, landbrugsdyr og dyr i den danske natur, som potentielt kan opleve stress, angst og anden negativ påvirkning ved affyring af fyrværkeri, som står på over meget lang tid. Stod det til os, så burde fyrværkeri kun affyres af professionelle og kun inden for en meget begrænset tidsperiode omkring nytårsaften,« siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

Flere restriktioner i landene omkring os

I Norge, Sverige, Finland, Holland og Tyskland er det kun tilladt for privatpersoner at affyre fyrværkeri i perioden fra 31. december til og med 1. januar. Og i nogle tilfælde er det endda yderligere begrænset af klokkeslæt, fx fra kl. 18 nytårsaften til kl. 2 om natten.

»Det er meget mere fornuftigt med en begrænset affyringsperiode. Men der bør også ses på selve salgsperioden. De fleste af os kan jo med det blotte øje konstatere, at de to ting hænger nøje sammen, fordi der er mange, som begynder at skyde krudt af allerede fra det kan købes i butikkerne,« siger Jens Jokumsen.

Dyrenes Beskyttelse vil gerne have salget af fyrværkeri til privatpersoner helt stoppet og foreslår, at man i en overgangsperiode kan begrænse tidsrummet, hvor der må fyres af, til et vindue på 8 timer fra 31. december kl. 18 til 1. januar kl. 2. Desuden bør salget af fyrværkeri begrænses til dagene fra 29. til og med 31. december.

Skidt for natur, miljø og kæledyr

En undersøgelse, som Epinion gennemførte for Dyrenes Beskyttelse sidste år, viste, at hele 67 % af danskerne mener, at der generelt bør fyres mindre fyrværkeri af til nytår. Det er særligt hensyn til miljø og kæledyr såvel som vilde dyr, der ligger danskerne på sinde, viser undersøgelsen.

Og det er nemlig ikke kun dyrene, der står til at have glæde af en begrænsning af fyrværkeri, påpeger Jens Jokumsen. Affyringen og fremstillingen af fyrværkeri har alvorlige negative påvirkninger på miljøet. Selve fremstillingen af fyrværkeri har et stort ressourcetræk på kloden, da en del udvindes fra minedrift, og derved kan forårsage ødelæggelser af habitater og naturområder.

»Desuden er alt det fyrværkeriaffald, der ligger og flyder i dagene efter, farligt for både kæledyr og vilde dyr. Hvis dyrene fx sluger det, kan de komme alvorligt til skade,« siger Jens Jokumsen.

Brug af ulovligt fyrværkeri eller affyring uden for den lovlige periode kan medføre bøder på op til 2.000 kroner.