5,2 pct. flere svin i Danmark

Danmark har rekord-mange svin. 1. januar var tallet steget til 13,4 mio. svin. Det er 5,2 pct. flere end året før.

Danmark husede 1. januar 2021 13,4 mio. svin. Det er 5,2 pct. flere end året før, viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen skyldes især, at der er sendt færre smågrise og slagtesvin ud af landet til opfedning.

Eksporten af smågrise til Tyskland og Polen er faldet på grund af covid-19 restiktionerne, og samtidig er der udvidet og bygget nye stald i Danmark, så der i dag bliver opfedet flere slagtesvin i Danmark.

De mange slagtesvin har de seneste måneder medført kapacitetsproblemer på slagterierne, hvilket har bevirket,at nogle af svinene har gået længere tid i staldene,før de er blevet sendt til slagtning.

Antallet af fravænnede svin under 50 kg steg med 5 pct. til 6.130.000 stk., og antallet af slagtesvin på 50 kg og derover steg med 11 pct. til 3.336.ooo stk.

Det skyldes ifølge Danmarks Statistik en lille stigning i produktionen af pattegrise, som sammen med den mindre eksport af smågrise har medført en lidt større produktion af slagtesvin i Danmark.

De første 11 måneder af 2020 viser et fald i eksporten af levende svin på 300.000 stk. i forhold til samme periode i 2019, hvilket primært er smågrise til opfedning i Tyskland og Polen.

Priserne på svin har været faldende siden foråret som følge af nedlukningen af verden pga. COVID-19. Noteringen på slagtesvin er faldet fra 14,15 kr. pr. kilo i marts 2020 til 9,46 kr. pr. kilo i december 2020.