Mink-aftale udstiller regeringens manglende grønne visioner

Smittespredningen blandt minkfarmene bredte sig hastigt fra de første få smittede minkfarme i Nordjylland. Foto: Colourbox

KOMMENTAR
Af Jon Burgwald, klima- og energipolitisk rådgiver, Enhedslisten

Kompensationen til 800 minkfarme på næsten 19 milliarder kroner virker som en massiv overkompensation. Det værste ved aftalen er, at den gør det helt tydeligt, hvor generøse flertallet af partierne er, når det kommer til at støtte landbruget, og hvor lidt betalingsvillige de er, når det eksempelvis kommer til den grønne omstilling.


Lad mig først gøre det helt klart: Selvfølgelig skulle minkerhvervet have erstatning. Det kan der ikke være to holdninger til.

Det, som der kan være to holdninger til, er hvor stor den kompensation skulle være. Rent økonomisk var hver fjerde farm på vej mod konkurs i 2019 og havde et gennemsnitligt underskud på 700.000 kr. Der var ikke så meget som en farm, der havde overskud det år. Ikke en.

Tværtimod har erhvervet modtaget massiv landbrugsstøtte, mens det i årtier har forurenet natur og miljø. Rent faktisk betyder aflivningen, at Danmark mod alle odds nu lever op til vores EU-forpligtigelse om at nedbringe ammoniakudledningerne.

Derfor virker kompensationen til de 800 farme på næsten 19 milliarder kroner som en massiv overkompensation, der på den ene side skulle sikre statsministeren ro og på den anden side vise Venstres vælgere, at det er et parti, som stadig passer på landbruget.

Det værste ved aftalen er dog, hvordan den tydeliggør, hvor betalingsvillige flertallet af partierne er, når det kommer til at støtte landbruget. og hvor lidt betalingsvillige de er, når det eksempelvis kommer til den grønne omstilling.

Hvad kunne vi bruge 19 milliarder på?

Hvis vi for eksempel brugte 19 milliarder på klimaet, er mit bedste bud, at vi kunne:

  • Give 50.000 kr. i kontant tilskud til køb af de næste 100.000 elbiler
  • Udfase 80-90% af alle fossile brændsler i industri og kraftvarmen
  • Udtage alle lavbundsjorder i Danmark (og en god bid af de andre jorder)
  • Påbegynde udfasning af biomasse og i stedet etablere store varmepumper og geotermi
  • Udfase alle individuelle olie- og gasfyr

Det ville i sig selv ikke få os hele vejen til 70%-målsætningen, men det ville få os langt. Og samtidig ville det gøre det nemmere samtidig at stille de nødvendige krav til virksomheder.

Mink-avlerne skal have sin erstatning, men hvor ville jeg ønske, at der var den samme vilje til at forhindre klimakatastrofen.


DEBAT – Forslag til sendes til editor@greenupdate.dk
Skriv så kort som muligt. Husk at angive navn, adresse, stilling eller politisk / organisatorisk tilhørsforhold eller andre relevante informationer. Vedhæft gerne foto.