Dyrenes Beskyttelse: Vanrøgt af dyr straffes alt for mildt

Dyrenes røgt viser menneskets kløgt, lyder de vise ord på emblemet fra Dyrenes Beskyttelse, som blev stiftet i 1875. Grafik: Dyrenes Beskyttelse

Uforsvarlig og groft uforsvarlig behandling af dyr skal straffes hårdere, mener Dyrenes Beskyttelse, som henviser til aktuel sag, hvor der netop er afsat dom.

DYREVELFÆRD – Uforsvarlig og groft uforsvarlig behandling af dyr. 

Sådan lød de alvorlige anklager mod en mand fra Lolland, der var tilsagt i retten fredag morgen. Retssagen var allerede blevet udskudt flere gange, og tilhørerne i retslokalet i Nykøbing Falster var parate til at få klar besked. Dommen faldt fire timer senere og lød på 60 dages betinget fængsel og betinget frakendelse af retten til at holde dyr i tre år.

Men det er en alt for mild straf, mener Dyrenes Beskyttelse.

»Dommen afspejler på ingen måde den vanrøgt, dyrene har været udsat for, og jeg er stærkt utilfreds med den alt for milde straf. Frakendelsen af retten til at holde dyr skulle have været ubetinget, for på den måde havde dommen hjulpet flest dyr«, siger Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse. 

Dommen er den seneste i en lang række af domme, hvor Dyrenes Beskyttelse kritiserer domstolene for at udmåle for milde straffe for overtrædelse af dyreværnsloven.

Tidligere dømt

Manden i den aktuelle sag blev kendt skyldig i ikke at have passet kvæg, får og to hunde ordentligt. Dyrene var alt for magre, fordi de ikke havde fået foder, og hundene var ekstremt beskidte. Manden har tidligere være dømt for at overtræde dyreværnsloven, og det burde være skærpende omstændigheder, mener Dyrenes Beskyttelse: 

»Det kan ikke være rigtigt, at man gang på gang kan vanrøgte dyr uden egentlige konsekvenser. Endnu engang er vi skuffede over den lave strafudmåling i en dyreværnssag, og de helt store tabere er dyrene. De lider, fordi de ikke får den pleje og omsorg, de har krav på, og det er hjerteskærende, at uskyldige dyr må lide fordi retssystemet ikke fungerer«, siger Yvonne Johansen. 

Strafferammen skal udnyttes til fulde

I 2016 vedtog Folketinget ellers en fordobling af strafferammen for overtrædelse af dyreværnsloven, så det i dag er muligt at straffe med op til to års fængsel. Men strafferammen bliver langt fra udnyttet til fulde, lyder kritikken fra Dyrenes Beskyttelse:

»Gang på gang ser vi, hvordan folk, der vanrøgter deres dyr, slipper afsted med milde straffe. Domstolene nøjes med at give bøder og udstede betingede domme, hvor man i stedet for burde udnytte strafferammen fuldt ud. Det er på høje tid, at domstolene tager dyreværnssagerne alvorligt og giver de fortjente straffe«, siger Yvonne Johansen.