Antallet af heltids-landbrug styrtdykker

Mange store landbrug ejes af kapitalfonde og aktieselskaber. Foto: Colourbox

LANDBRUG – Antallet af heltids-landbrug styrtdykker. Kun 7.500 landbrug ejet af landmanden selv drives i dag som heltidsbedrifter. Kapitalfonde og aktieselskaber overtager år for år stadig flere store landbrug.

Antallet af heltids-landbrug er faldet med 39 procent de sidste ti år. Dermed fortsætter den strukturudvikling, som i løbet af de sidste mange årtier har reduceret antallet af landbrug til stadig færre, men langt større bedrifter.

Det er især de små og mellemstore bedrifter, der forsvinder. Jorden koncentreres som følge af den såkaldte »strukturudvikling« på færre hænder, og de små landbrug opkøbes af større jordbesiddere.

Selvejet på retur

I 2010 var der 12.300 heltidsbedrifter i selveje. Ti år senere (2020) var antallet reduceret til 7.500 selvejer-landbrug. Hertil kommer landbrug, som ikke er ejet af den enkelte landmandsfamilie, men er ejet i selskabsform. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Selvejet, som tidligere var den altdominerende ejerform i landbruget, er på retur til fordel for aktieselskaber og andre ejerformer. I dag ejes 8 pct. af alle bedrifter af kapitalfonde og aktieselskaber mv.

I 2010 var der i alt 13.300 heltidsbedrifter og 31.000 deltidsbedrifter, men i 2020 var det reduceret til til 9.100 heltidsbedrifter og 24.200 hobby- eller deltidsbedrifter.

Tidligere var selvejet den altdominerende ejerform i dansk landbrug, men tiderne skifter, og i dag overtages mange store landbrugsbedrifter af af aktieselskaber og kapitalfonde. Størstedelen af de danske landbrug er dog fortsat registrerede som personligt ejede virksomheder, som blandt andet omfatter enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, men over de seneste ti år er der sket en stigning i andelen af bedrifter, der er oprettet som selskaber – fra 3 pct. af alle bedrifter i 2010 til 8 pct. af alle bedrifter i 2020.

Ser man alene på heltids-bedrifterne, udgjorde selskaber 5 pct. af bedrifterne i 2010 og 14 pct. i 2020, oplyser Danmarks Statistik.

Heltidsbedrifter råder over mest jord

Selvom der er væsentlig flere deltidsbedrifter end heltidsbedrifter, fylder heltidsbedrifterne mest i det samlede landbrugsareal. Således dyrkede heltidsbedrifterne 70 pct. af det samlede landbrugsareal i 2020.

Ifølge Danmarks Statistik er halvdelen af landmændene 55 år eller ældre, og der er stadig langt mellem de kvindelige landmænd. 94 pct. af landbrugerne er mænd, og kun 6 pct. er kvinder. Blandt de landmænd, som er kommet til mellem 2010 og 2020,
udgør kvinder dog 10 pct.

Sideløbende med, at antallet af bedrifter er faldet, er antallet af lønmodtagere i landbruget steget. Således er antallet af lønmodtagere ansat på heltidsbedrifter steget til 29.200 i 2020, oplyser Danmarks Statistik.