Forside Klima Klimaborgerting mødes for første gang i virtuelt forsamlingshus

Klimaborgerting mødes for første gang i virtuelt forsamlingshus

Klimaborgertinget skal diskutere landbrug, bæredygtig livsstil og finansiering af den grønne omstilling. Grafik: Pixabay

Medlemmerne af Danmarks nye Klimaborgerting skal diskutere finansieringen af den grønne omstilling, reduktioner i landbruget og bæredygtig livsstil.

KLIMA – Det bliver i et virtuelt forsamlingshus, når Klimaborgertingets 99 repræsentativt udvalgte medlemmer sammen med eksperter og moderatorer for første gang mødes i weekenden for at diskutere dilemmaer og spørgsmål, som klimakrisen stiller det danske samfund overfor.

Corona-situationen har betydet, at Borgertingets fysiske samlinger flere gange er blevet udskudt. For at sikre, at borgerne alligevel kan blive inddraget og komme med vigtige løsningsforslag, kommer Borgertingets samlinger derfor til at foregå online.

– Jeg havde selvfølgelig helst set, at Borgertinget kunne mødes fysisk, men med coronasmitten er det ikke forsvarligt. Derfor har vi nu fundet en digital løsning. For mig er det afgørende, at borgerne bliver hørt i forhold til de store forandringer, vores samfund står over for. Det må corona ikke sætte en stopper for, siger klimaminister Dan Jørgensen.

For at sikre, at alle Borgertingets medlemmer kan deltage, vil der blive uddelt teknisk udstyr, til dem der har behov, ligesom det vil være muligt for deltagerne at få teknisk assistance.

Borgertinget samles første gang over weekenden lørdag 24. oktober og søndag 25. oktober. På den første samling skal medlemmerne af Borgertinget blandt andet debattere finansieringen af den grønne omstilling, reduktioner i landbruget og bæredygtig livsstil.


FAKTA om Klimaborgertinget

  • På Borgertingets første samling vil en lang række eksperter deltage for at klæde medlemmerne på. De tæller blandt andre Peter Mølgaard som er formand for Klimarådet, Brian Vad Mathiesen som er professor ved Aalborg Universitet, Katherine Richardson som er professor ved Københavns Universitet.
  • Danmarks Statistik har stået for udvælgelsen af borgere ud fra kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.
  • Borgertinget er en del af aftalen om klimaloven, som regeringen indgik den 6. december 2019 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil fungere som koordinerende sekretariat for Borgertinget.
    Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet